پروژه پرنیان خزر

نام پروژه:پرنیان خزر
کارفرما:مجمع پزشکان پرنیان خزر
نوع دستگاه:دستگاه مولتی اف به همراه دستگاه داخلی کانالی و کاستی یکطرفه با کوئل آبگرم
نوع کاربری:مسکونی

admin
در تاریخ 3 مارس 2020