پروژه تجاری نوشهر

پروژه تجاری نوشهر

نام پروژه:تجاری نوشهر نام کارفرما:آقای رحیمی نوع دستگاه: دستگاههای مولتی وی به همراه پنل‌های داخلی دیواری و کاستی نوع کاربری:تجاری

پروژه تالار پذیرایی اهورا

پروژه تالار پذیرایی اهورا

نام پروژه:تالار پذیرایی اهورا نام کارفرما:آقای جمشیدی نوع دستگاه: دستگاههای روفتاپ پکیج به همراه کوئل آبگرم و کانال نوع کاربری:رفاهی تفریحی

پروژه ویلایی نوشهر

پروژه ویلایی نوشهر

نام پروژه:ویلایی نوشهر نوع دستگاه: دستگاههای مولتی وی به همراه پنل‌های داخلی کانالی و کاستی نوع کاربری:مسکونی

پروژه مرکز رشد

پروژه مرکز رشد

نام پروژه:مرکز رشد نام کارفرما:پردیس دانشگاهی شمال نوع دستگاه: دستگاه‌های مولتی وی به همراه پنل‌های داخلی کاستی نوع کاربری: آموزشی

پروژه پارس مال

پروژه پارس مال

نام پروژه:پارس مال نام کارفرما:آقای حسینی مطلق نوع دستگاه: دستگاه های مولتی وی به همراه پنل‌های داخلی کانالی و دیواری نوع کاربری:تجاری

پروژه ویلایی خزر شهر

پروژه ویلایی خزر شهر

نام پروژه: ویلایی خزر شهر نام کارفرما: مهندس طینی نوع دستگاه: دستگاه های مولتی وی به همراه پنل‌های داخلی کانالی با کوئل آبگرم نوع کاربری:مسکونی

پروژه ویلایی خزر شهر

پروژه ویلایی خزر شهر

نام پروژه:ویلایی خزر شهر نام کارفرما: آقای ورداسبی نوع دستگاه: دستگاه‌های مولتی وی به همراه پنل‌های داخلی کانالی با کوئل آبگرم نوع کاربری:مسکونی

پروژه دانشگاه پیام نور ساری

پروژه دانشگاه پیام نور ساری

نام پروژه: دانشگاه پیام نور ساری نوع دستگاه: دستگاه های مولتی وی به همراه پنل‌های کانالی با کوئل آبگرم نوع کاربری: آموزشی

پروژه دانشگاه علوم و فنون مازندران

پروژه دانشگاه علوم و فنون مازندران

نام پروژه: دانشگاه علوم و فنون مازندران نوع دستگاه: دستگاه های مولتی وی به همراه پنل‌های کانالی با کوئل آبگرم نوع کاربری: آموزشی

پروژه دانشگاه راه دانش

پروژه دانشگاه راه دانش

نام پروژه:دانشگاه راه دانش نوع دستگاه:دستگاههای داکت اسپلیت به همراه کوئل آبگرم نوع کاربری: آموزشی